Οι Φοβίες, το Φοβικό Αντικείμενο και η Θεραπεία

Οι Φοβίες ορίζονται συνήθως, στην ψυχιατρική, ως ένας υπερβολικός, παράλογος φόβος για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (όπως ένα ζώο, μικρόβιο, αίμα κλπ) ή μια συγκεκ...

Το «Ωόν Νοείτο: Το Φαντασιακό του Υποκειμένου και η κοινωνική Φαντασίωση

Η ανθρώπινη πραγματικότητα, σύμφωνα με τον Lacan, διακρίνεται σε τρείς ψυχικές διαστάσεις, το Φαντασιακό, το Συμβολικό και το Πραγματικό. Το φαντασιακό είναι οι εικό...

Μανιοκαταθλιπτική Ψύχωση: Οι δυο όψεις της ενόρμησης Θανάτου. Λακανική Ψυχαναλυτική Επεξεργασία

Στη Λακανική Ψυχανάλυση, η Μανιοκαταθλιπτική Ψύχωση (Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή), εδράζεται στην ψυχωτική δομή του υποκειμένου και προκύπτει ως απόρροια ...