Στα δεσμά της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας. Τύπος προσωπικότητας (Α΄ Μέρος)

Αν σας δείξω πως αισθάνομαι πραγματικά, δεν θα με αγαπήσετε, θα με εγκαταλείψετε. Αν με ήξεραν πραγματικά, δεν θα με συμπαθούσαν. Πόσο οικείες είναι αυτές οι φράσει...