• Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας:

Ατομικές συνεδρίες Ψυχοθεραπείας σε εφήβους και ενήλικες.

Διεύθυνση Γραφείου: Μαιζώνος 20-22, 2ος όροφος, Πάτρα, τ.κ. 26223,

Τηλ. : 6977932533,  2616008178

Email: info.psychoscopio@gmail.com

  • Συνεδρίες Ψυχοθεραπείας μέσω Internet:

Εκτός από τις δια ζώσης συνεδρίες ψυχοθεραπείας, δίνεται η δυνατότητα για την πραγματοποίηση συνεδριών μέσω διαδικτύου.

Οι διαδικτυακές συνεδρίες ψυχοθεραπείας, ως μορφή θεραπευτικής παρέμβασης, είναι πλέον αναγνωρισμένη και αποδεκτή, ενδείκνυται για μεγάλο εύρος δυσκολιών ψυχικής υγείας και εμφανίζει εξίσου σημαντικά στοιχεία θεραπευτικής αποτελεσματικότητας.

Για προγραμματισμό ραντεβού αλλά και περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορείτε να αξιοποιήσετε τα αναγραφόμενα στοιχεία επικοινωνίας.